bloem rood
 
 

WAARVOOR

Het is moeilijk om vooraf uit te maken of ik, al dan niet, de aangewezen persoon ben om u verder te helpen. Ik ben met sommige thema’s meer vertrouwd dan met andere. Doch, afhankelijk van de doelen,
de verwachtingen en het subjectieve aanvoelen (vinden we aansluiting?)
kan samenwerking opportuun zijn of niet. Een kennismakingsgesprek zal wellicht meer duidelijkheid bieden.

Meeste ervaring / met interesse in ... lees verder