Wat mij betreft is 'methodiek' meer dan een optelsom van technieken. 

In de eerste plaats tracht ik de voorwaarden en de ruimte te creëren om in beweging te kunnen komen op een zo veilig mogelijke manier. Mijn 'methoden' staan altijd in functie van het exploreren van het Zelf (van individu, gezin, groep), van de betekenissen en verhalen en de eigen mogelijkheden binnen een context, een sociaal gegeven.Ik zie de gespreksruimte als een ruimte om stil te staan, te zoeken en uit te proberen, al dan niet in dialoog met anderen en zie het als mijn verantwoordelijkheid om in de mate van het mogelijke een ‘Safe Space’ en/of ‘Brave Space’ te creëren. Mijn aanpak is gebaseerd op enkele voor mij erg belangrijke principes als samenwerking, wederzijds respect, gelijkwaardigheid, authenticiteit, veiligheid, beroepsgeheim, betrokkenheid, moed om iets te durven aangaan,…

Het kader waarbinnen ik werk is het systeemdenken (zie ook onder: 'wat' -> 'therapie'). Dit maakt dat ik erg veel belang hecht aan de relaties en interacties tussen mensen. Ik heb vooral oog voor de dynamieken die spelen en de context die mee bepalend is voor het aangemelde probleem. Ik tracht uit te gaan van een 'not-knowing-position': beschouw jou/jullie als de best geplaatste personen om iets te vertellen over je beleving en kijk op de dingen. Mijn deskundigheid situeert zich niet op het niveau van de inhoud maar op het niveau van het proces: hoe een context creëren die jullie tot de door jullie gewenste veranderingen kan brengen... Elk verhaal is herkenbaar en toch weer anders. Ten gepaste tijden kunnen we belangrijke anderen uitnodigen om hen in het gesprek te betrekken. Echt luisteren en écht gehoord of gezien worden heeft op zich al een erg helende werking. Meer specifiek haal ik ook inspiratie uit oplossingsgerichte therapie, narratieve benaderingen, dialogische methodieken, filosofische invalshoeken, metaforen en non-verbale methoden. Deze laatsten kunnen je op een andere manier in contact brengen met je thema. Ik werk graag, maar niet uitsluitend, met visueel materiaal: filmfragmenten, foto's, duplo, voorwerpen, afbeeldingen, tekeningen enz.

Sinds enige tijd gebruik ik ook methoden die het lichaam meer aanwezig maken in therapie (wandelsessies- en reizen, ademhalingsoefeningen, hypnotische technieken, oefeningen die de zintuigen stimuleren,…). Hiervoor introduceerde ik ook het concept van ‘wandel-gesprekken’ en ‘wandelreizen’.

Ik tracht me zoveel mogelijk aan te sluiten bij een 'taal' of methode die jou/jullie in het bijzonder ligt.

werkwijze therapeute Greet Essing 01

werkwijze therapeute Greet Essing 02