Het is moeilijk om vooraf uit te maken of ik, al dan niet, de aangewezen persoon ben om u verder te helpen. Ben met sommige thema’s meer vertrouwd dan met andere. Doch, afhankelijk van de doelen, de verwachtingen en het subjectieve aanvoelen - vinden we aansluiting?
Kan samenwerking opportuun zijn of niet.

Een kennismakingsgesprek zal wellicht meer duidelijkheid bieden.


Meeste ervaring met / interesse in:

 • Moeilijkheden in de partnerrelatie (hetero/LGBTQIA+…) in het algemeen: communicatie-issues, verbondenheid vs autonomie, omgaan met verschillen, verlies van emotionele verbondenheid en/of vertrouwen, seksualiteit, onenigheid over relatie-vorm of -inhoud, en meer specifiek: onveiligheid door geweldescalaties, verliefdheid op derden/ontrouw, situaties van buitenaf die de relatie onder druk zetten (bvb. ziekte, zorg voor anderen, nieuw samengestelde gezinnen,…).
 • Vastlopen in nieuwe relatie- en gezinsvormen: nieuw samengestelde gezinnen, open relaties, polyamorie, bird-nesting, …
 • Andere relationele kwesties: in de omgang met ouders, kinderen, grootouders, brussen, vrienden, collega’s, werkgever, …
 • In dialoog gaan met anderen als er heftige emoties in het spel zijn: begeleiding van gesprekken/gespreksrondes met meerdere belangrijke anderen als angst, kwaadheid, schuldgevoelens,… hoogtij vieren.
 • Vragen rond genderbeleving en omgangsvormen: zich verloren voelen in veranderende maatschappelijke perspectieven en gedrag rond man/vrouw zijn, niet-binaire beleving van je gender, andere beleving nalv hormonale veranderingen of medische ingrepen.
 • Vragen rond seksualiteit: algemeen, seksuele oriëntatie, negatieve ervaringen (bvb. seksueel grensoverschrijdend gedrag), veranderde beleving na medische ingrepen,...
 • Complexe traumatische ervaringen: relationeel vertrouwen beschadigd gedurende langere periode.
 • Stress-gerelateerde problemen: psycho-somatische en spanningsklachten, burn-out,...
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, spanning tussen binnenkant en buitenkant, minderwaardigheidsgevoelens, kritische innerlijke stemmen, éénzaamheid, afstamming,…
 • Levens- en zingevingsvragen.
 • Problematieken in verband met afscheid en verlies.
 • Problematieken in verband met ziekte en pijn.
 • Supervisievragen van collega-hulpverleners.

kapstok praktijk Greet Essing Schoten site